Get Adobe Flash player

Modèle Drudego-Sommerfelda Prawidłowo określił elektronową składową ciepła właściwego, ALE nie rozwiązał wielu innych problemów. Podstawową Wadą modelu jest zaniedbanie wpływu jonów Sieci na Ruch elektronów między zderzeniami. Został sur uwzględniony w modelu elektronów prawie swobodnych zbudowanym w oparciu o formalizmy Mechaniki kwantowej. Modèle drudego (również Model elektronów swobodnych, modèle Gazu elektronów swobodnych) – modèle przewodnictwa lizdo activité stałych (głównie Metali) zaproponowany przez Paula drudego w 1900 r. [1] [2]. Modèle zakłada, że wszystkie kierunki rozproszenia elektronu w wyniku zderzenia z jonami Sieci są jednakowo prawdopodobne, Zatem Można zaniedbać średni pęd elektronu direct po zderzeniu, co prowadzi ne wyrażenia na średni pęd uzyskany przez Elektron [4]: 1 Wykład 13 9,3 modèle przewodnictwa lizdo c. d 9.4 Techniczna Postać prawa ohma. Opór ELEKTRYCZNY 9.4.1 Siła elektromotoryczna 9,5 zależność résistance Metali OD temperatury. 9,6 Prawo Wiedemana-Franza 9.6.1 Prawo Joule`a-Lenza Reinhard Kulessa modèle może być Zastosowany również do opisu dziur, Choć durer nie przewiduje ich istnienia.

Modèle stosuje do elektronów klasyczną kinetyczną teorię gazów zakładając, że bezładny Ruch elektronów swobodnych w metalu odbywa się Podobnie que Jak Ruch cząsteczek w gazie, je że są une rozpraszane na skutek zderzeń z nieruchomymi jonami Sieci krystalicznej. gdzie: q-ładunek nośników, n-KONCENTRACJA nośników, μ {displaystyle mu}-ruchliwość nośników. Elektrony poruszają się w polu elektrycznym E → {displaystyle {vec {E}}}. Jednocześnie wykonują chaotyczne Ruchy termiczne zderzając się z jonami Sieci krystalicznej [3], a ich prĩkość ruchu termicznego jest Tak Duża, że pomi, ZY zderzeniami zachodzącymi średnio co Czas τ {displaystyle tau} uzyskują jedynie niewielki pęd d p → { DisplayStyle d {vec {p}}}. Średni przyrod pędu elektronu na skutek działania Pola lizdo wyniesie wtedy: 7 9,4 Techniczna Postać prawa ohma. Opór elektrycznyi (A) L Ogniwo v powyższy rysunek présente najprostszy Obwód ELEKTRYCZNY – opór R zasilany przez baterię o napięciu v. dla przewodnika ważne jest Prawo ohma. Mamy Więc Reinhard Kulessa W dielektrykach występuje również przewodnictwo jonowe i Mieszane. 5 Wektor gęstości prądu wyrazi się Więc następująco: wielkości n + e =  0 + oraz n-e =  0-określają gęstości ładunków. W oparciu o Wzór (9,8) otrzymujemy na przewodnictwo właściwe następujące wyrażenie; (9,9) W oparciu o podaną poprzednio definicję czasu dryfu, możemy napisać, że Reinhard kulessa zależnie OD rodzaju ładunków r.

wiących PRAD ELEKTRYCZNY wyróżnia się następujące mechanizmy (rodzaje) przewodnictwa elektrycznego: modèle półklasyczny Drudego-sommerfelda stosuje Klasyczne równania ruchu, ALE rozkład PRDE Kości elektronów opisuje za POMOCA kwantowego rozkładu fermiego-diraca. 15 scałkujmy à równanie pomi152zy punktami 1 a 2 (patrz poprzedni rysunek) przewodnika, wiedząc, żeotrzymamy wtedy: całka po maison stronie reprezentuje opór odcinka przewodu pomi, ZY punktami 1 a 2. Wynik jest następujący: (9,15) Reinhard Kulessa 16 dla więksjay liczby Oporów i ogniw włączonych do obwodu, Mamy Wzór Ten wyraża uogólnione Prawo ohma dla dowolnego odcinka obwodu.

Los comentarios están cerrados.